Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kizz Positive Tại Toong Oxygen

Kizz Positive Tại Toong Oxygen.

Drinkizz cung cấp nguồn năng lượng hữu cơ giúp bạn khoẻ bền bên trong và đẹp tươi bên ngoài mỗi ngày.

Toong cung cấp chỗ làm sáng tạo giúp  bạn kết nối trí tuệ bản thân với sự phát triển xã hội hằng ngày.

Sau đợt cách ly thứ 2 tại Việt Nam, chúng tôi đã cùng tổ chức sự kiện ” Kizz Positive ” giúp cho các bạn văn phòng tạm biệt những tiêu cực đã qua, và có thêm những cảm hứng tích cực cho một khởi đầu hiệu quả.

☝️ Cám ơn sự tham gia của các diễn giả và nhà tài trợ.

Author
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
No Thoughts on Kizz Positive Tại Toong Oxygen

Leave A Comment

Subscribe for the latest posts

KISS YOUR ENERGY

Mua trực tuyến

Drinkizz shop
Nhấp vào nền tảng yêu thích của bạn dưới đây để mua trực
tuyến sản phẩmcủa chúng tôi

grab website
Now website
shopee website

Drinkizz online store

Drinkizz shop
If you prefer, you can order to our partners directly :

grab website
Now website
shopee website

THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

“Yêu Năng Lượng Bản Thân” với cộng đồng Drinkizz


ASK A QUESTION

You want to know more about Drinkizz or your have a question on our products, please fill this form and let us know. We will contact you by email quickly. Thank you and keep your positive energy!

   

LIÊN HỆ

Bạn muốn biết thêm thông tin về Drinkizz.
Điền form này và gửi thông tin ngay cho chúng tôi!

   

ASK A QUESTION

You want to know more about Drinkizz or your have a question on our products, please fill this form and let us know. We will contact you by email quickly. Thank you and keep your positive energy!