CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG VÀ ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

1. GIAO HÀNG
Bất chấp Điều khoản 8 ở trên liên quan đến tính sẵn có của sản phẩm và ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, Drinkizz sẽ cố gắng gửi đơn đặt hàng bao gồm (các) sản phẩm được liệt kê trong mỗi Xác nhận giao hàng trước ngày được nêu trong Xác nhận giao hàng được đề cập hoặc nếu không có ngày giao hàng được chỉ định, trong khung thời gian ước tính được chỉ định khi chọn phương thức giao hàng và trong mọi trường hợp trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày Xác nhận Đơn hàng.

Tuy nhiên, có thể có sự chậm trễ vì các lý do như xảy ra các trường hợp không lường trước được hoặc khu vực giao hàng.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Drinkizz không thể tuân thủ ngày giao hàng, Drinkizz sẽ thông báo cho bạn về tình huống đó và Drinkizz sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để tiếp tục mua hàng, thiết lập ngày giao hàng mới hoặc hủy đơn đặt hàng với khoản hoàn trả đầy đủ đã thanh toán. Hãy ghi nhớ trong mọi trường hợp Drinkizz không giao hàng tận nhà vào chủ nhật hoặc ngày lễ của ngân hàng.

Đối với mục đích của các Điều kiện này, việc “giao hàng” sẽ được hiểu là đã diễn ra hoặc đơn đặt hàng “được giao” ngay sau khi bạn hoặc một bên thứ ba do bạn chỉ định có được quyền sở hữu vật chất đối với hàng hóa, điều này sẽ được chứng minh bằng việc ký kết việc nhận đơn đặt hàng tại địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định.

2. KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GIAO HÀNG
Nếu Drinkizz không thể giao hàng cho bạn và đơn hàng đã được thanh toán (không áp dụng cho COD), Drinkizz sẽ cố gắng tìm một nơi an toàn để gửi đơn hàng đó. Nếu Drinkizz không thể tìm thấy một nơi an toàn, đơn đặt hàng của bạn sẽ được trả lại kho của Drinkizz.

Drinkizz cũng sẽ thông báo cho bạn nơi đặt hàng của bạn và phải làm gì để được giao lại. Nếu quý khách không có mặt tại địa điểm giao hàng theo thời gian đã thỏa thuận, Drinkizz đề nghị quý khách liên hệ với Drinkizz để tổ chức giao hàng vào ngày khác.

Nếu sau 3 lần giao hàng không thành công, đơn hàng không được giao vì những lý do không thuộc về Drinkizz, Drinkizz sẽ cho rằng bạn muốn hủy bỏ Hợp đồng và nó sẽ bị chấm dứt. Do việc chấm dứt Hợp đồng, Drinkizz sẽ trả lại cho bạn tất cả các khoản thanh toán đã nhận từ bạn, bao gồm cả phí giao hàng (ngoại trừ bất kỳ khoản phí bổ sung nào do bạn lựa chọn bất kỳ phương thức giao hàng nào khác với phương thức giao hàng thông thường mà Drinkizz cung cấp) mà không chậm trễ quá mức, và ở bất kỳ mức độ nào, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng này bị chấm dứt.

Xin lưu ý rằng trong trường hợp COD, việc vận chuyển bắt nguồn từ việc chấm dứt Hợp đồng có thể có một khoản chi phí bổ sung mà Drinkizz sẽ có yêu cầu bạn chuyển trả cho Drinkizz.

3. CHUYỂN GIAO RỦI RO VÀ QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM
Các sản phẩm sẽ do bạn chịu trách nhiệm kể từ thời điểm giao hàng cho bạn như đã nêu trong Điều 1 ở trên.

Bạn sẽ có quyền sở hữu các sản phẩm khi Drinkizz nhận được thanh toán đầy đủ tất cả các khoản đến hạn, bao gồm cả phí giao hàng hoặc tại thời điểm giao hàng (như được định nghĩa trong Điều khoản 10 ở trên), nếu việc đó diễn ra sau đó.

 

4. CHÍNH SÁCH ĐỔI / TRẢ HÀNG
4.1 Trả lại sản phẩm
Drinkizz không đổi trả sản phẩm vì đây là sản phẩm tươi và chúng tôi không thể kiểm soát điều kiện bảo quản của sản phẩm sau khi đã hoàn tất việc giao hàng từ phía chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn cung cấp chất lượng tốt nhất của Drinkizz và chúng tôi không thể đảm bảo rằng nếu sản phẩm đã được lưu trữ bởi người khác ngoài đội ngũ của chúng tôi.


4.2 Trả lại sản phẩm bị lỗi
Nếu bạn cho rằng tại thời điểm giao hàng mà sản phẩm không đúng như quy định trong Hợp đồng, bạn phải liên hệ ngay với Drinkizz theo mẫu liên hệ của Drinkizz, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và thiệt hại phải chịu; bạn cũng có thể gọi cho Drinkizz theo số (+84) 28 35 20 28 69.

Bạn phải gửi lại sản phẩm đến địa chỉ ghi trên biên nhận mà bạn nhận được cùng với sản phẩm khi được giao, tại bất kỳ cửa hàng Drinkizz nào ở Việt Nam hoặc gửi cho đơn vị chuyển phát nhanh mà Drinkizz gửi đến tận nhà cho bạn.

Drinkizz sẽ kiểm tra cẩn thận sản phẩm trả lại và sẽ thông báo cho bạn qua email trong một khoảng thời gian hợp lý nếu sản phẩm có thể được đổi hoặc liệu bạn có quyền được hoàn lại tiền hay không (nếu thích hợp). Việc hoàn lại tiền hoặc thay thế bằng văn bản sẽ diễn ra sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp trong vòng 14 ngày kể từ ngày Drinkizz gửi cho bạn email xác nhận rằng việc hoàn tiền hoặc thay thế sản phẩm đang được tiến hành.

Nếu một sai sót hoặc hư hỏng được xác nhận trên các sản phẩm trả lại, Drinkizz sẽ hoàn lại đầy đủ cho bạn bao gồm cả các khoản phí bạn đã tích lũy cho việc giao hàng và trả lại. Khoản tiền hoàn lại sẽ luôn được thanh toán bằng cách sử dụng cùng một phương tiện thanh toán mà bạn đã sử dụng để thanh toán cho giao dịch mua của mình.

Trong mọi trường hợp, tất cả các quyền được công nhận trong luật hiện hành sẽ được bảo vệ.

  ĐẶT CÂU HỎI

  Bạn muốn biết nhiều hơn về Drinkizz hoặc bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin và cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn bằng email. Cảm ơn và giữ năng lượng tích cực của bạn!
  More Questions?
  Call us at 09 83 82 44 77. 
  You can reach us Monday to Saturday, between 8:30AM to 6:00PM (ICT). We’ll happily answer all of your questions and receive your order. 

  Contact Us

   ĐẶT CÂU HỎI

   Bạn muốn biết nhiều hơn về Drinkizz hoặc bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin và cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn bằng email. Cảm ơn và giữ năng lượng tích cực của bạn!