Gói tư vấn No-Code và AI bởi Drinkizz

Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn với gói khởi đầu tư vấn No-Code và AI

5 NGÀY

Với chuyên gia đã triển khai giải pháp No-Code và AI cho startup Drinkizz từ năm 2019.

(*) Can thiệp dựa trên danh sách các công cụ No-Code này. Nếu cần, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về các công cụ thay thế phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tư vấn viên DZOULOU VINCI SAVITRI về Kiến trúc Số và Dữ liệu tại Drinkizz (Hồ sơ LinkedIn)

NGÀY 1

Chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ bối cảnh và nhu cầu của bạn để hỗ trợ bạn một cách phù hợp nhất trong suốt 5 ngày.


Xem xét bối cảnh và vấn đề của bạn. Phân tích các tài liệu cần thiết cho việc tiếp thu kiến thức - Cuộc thảo luận đầu tiên về No-Code với bạn.


NGÀY 2

Chúng tôi giải thích cách các công cụ No-Code và AI sẽ giúp bạn và phương pháp nào nên sử dụng để triển khai chúng (dữ liệu, bảng thuật ngữ, mã hóa, quy trình, bảo mật, hiệu suất, sao lưu, bảo trì).


Tư vấn về việc sử dụng công cụ No-Code và AI trong bối cảnh của bạn và lý do cho các lựa chọn của chúng tôi.


NGÀY 3

Cơ sở dữ liệu No-Code được tạo với tối đa khoảng mười bảng. Chúng tôi cũng có thể tải dữ liệu thực từ các tệp CSV và Excel của bạn và cấu hình bảo mật cho hồ sơ người dùng của bạn.


Thiết lập cơ sở dữ liệu No-Code với việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ mô hình hóa.


NGÀY 4

Các công cụ No-Code khác được cài đặt và trình diễn trong bối cảnh của bạn. Năm quy trình tích hợp được thiết lập giữa tối đa hai hệ thống.


Triển khai các công cụ No-Code khác: sao lưu dữ liệu, tích hợp hệ thống, chatbot AI, email marketing, phân tích dữ liệu với ChatGPT và PowerBI.


NGÀY 5

Chúng tôi cung cấp cho bạn các chi tiết tài chính bao gồm chi phí của các công cụ No-Code và AI cũng như các kỹ năng cần thiết để triển khai chúng


Nghiên cứu tài chính với ước tính chi phí của các công cụ No-Code và AI khi khởi động hoạt động của bạn và cho việc mở rộng quy mô - Kết luận của sự can thiệp.


Thông tin liên hệ của bạn: 

Tyna HUYNH (HUỲNH ĐINH HÀ GIANG),  CEO Drinkizz

Email: [email protected]

Điện thoại: (+84) 979 64 59 39

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tyna-huynh-60272

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

  ĐẶT CÂU HỎI

  Bạn muốn biết nhiều hơn về Drinkizz hoặc bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin và cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn bằng email. Cảm ơn và giữ năng lượng tích cực của bạn!
  More Questions?
  Call us at 09 83 82 44 77. 
  You can reach us Monday to Saturday, between 8:30AM to 6:00PM (ICT). We’ll happily answer all of your questions and receive your order. 

  Contact Us

   ĐẶT CÂU HỎI

   Bạn muốn biết nhiều hơn về Drinkizz hoặc bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin và cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn bằng email. Cảm ơn và giữ năng lượng tích cực của bạn!