Story – We Humans VN

 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

 

Đội ngũ của chúng tôi là sự kết hợp của hai nền văn hóa Pháp Việt, 

không chỉ làm việc với tư duy khoa học để đổi mới mà còn mở rộng trái tim để cảm nhận các giá trị bền vững.

Chúng tôi hoạt động như là một doanh nghiệp xã hội- luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận đồng thời tối đa hóa lợi ích cho xã hội và môi trường.

Và chúng tôi cam kết

Chúng tôi làm việc trực tiếp với nông dân địa phương để chọn từng thành phần hữu cơ chất lượng

và thu hoạch tự nhiên với sự quan tâm đến môi trường và đa dạng sinh học bản địa và thực vật rừng.

 

Chúng tôi hợp tác với các nhà máy chất lượng cao và thực hành sản xuất tốt để đảm bảo an toàn

và kiểm soát chất lượng với các chứng nhận uy tín như EU, USDA, FDA, GMP vv. cho sức khỏe người tiêu dùng.

 

Chúng tôi áp dụng công nghệ tiên tiến để truy xuất nguồn gốc dữ liệu minh bạch

từ thành phần đến quản lý chất thải để giúp người tiêu dùng

nhận được thông tin trung thực và kết nối với nhau.

Chúng tôi kiểm soát lượng khí thải CO2 của chuỗi sản xuất

bằng cách sử dụng tối đa thành phần hữu cơ có khả năng phân hủy và bao bì phù hợp với hoàn cảnh địa phương.

 

Chúng tôi đóng góp 1% doanh thu trên mỗi lon O.N.E vào

Quỹ Công bằng cho Cuộc sống” để hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ lẻ,

công nhân, nông dân vùng sâu vùng xa phát triển bền vững.

 

Như vậy, khi bạn chọn uống 1 lon nước O.N.E,

bạn sẽ mang đến tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi giá trị hữu cơ

  ĐẶT CÂU HỎI

  Bạn muốn biết nhiều hơn về Drinkizz hoặc bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin và cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn bằng email. Cảm ơn và giữ năng lượng tích cực của bạn!
  More Questions?
  Call us at 09 83 82 44 77. 
  You can reach us Monday to Saturday, between 8:30AM to 6:00PM (ICT). We’ll happily answer all of your questions and receive your order. 

  Contact Us

   ĐẶT CÂU HỎI

   Bạn muốn biết nhiều hơn về Drinkizz hoặc bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin và cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với bạn bằng email. Cảm ơn và giữ năng lượng tích cực của bạn!